the city

יש בנו אהבה ענקית לתל–אביב. לבתים שלה, לאווירה המיוחדת ברחובות שלה, לתרבות, לפלורליזם, לריח של הים, למרקם האנושי וכמובן, איך לא, לאדריכלות הייחודית שלה, שאין דומה לה בעולם. מתוך האהבה הזאת, אנחנו בוחרים לפעול וליצור בעיר המדהימה הזו, כבר למעלה מ-15 שנה.

please leave a message

White City buildings

44 Balfour st. Tel Aviv 6522604

Phone: 03.5668001 | Fax: 03.5668002