תל אביב של פעם, בתל אביב של היום

בנייני העיר הלבנה יוזמת פרוייקטים של התחדשות עירונית בעיר תל אביב ומלווה פרויקטים לחידוש ושימור פני העיר. כחברה שמתמחה באופן בלעדי בתל אביב, אנו פועלים מתוך הוקרה ואהבה לעיר הזאת, לשפת האדריכלות הייחודית לה, לערכי התרבות ולאופייה הייחודי של העיר. במהלך השנים קידמה בנייני העיר הלבנה עשרות פרויקטים ייחודיים בתחום השימור, התחדשות עירונית, ניוד זכויות בנייה, איתור מתחמי העתיד וייזום תכניות בניין עיר מיוחדות.

בונים את ההיסטוריה

החברה מציגה מיום הקמתה חזון שאפתני לשימור ושחזור פני העיר תל אביב. לאורך השנים רכשה החברה ניסיון לא רק בשימור ושחזור מבנים, אלא גם ביצירת חיבור הרמוני במרקם העירוני המשלב ישן מול חדש והתאמת המבנים לאורך החיים המודרני, מבלי לפגוע באופיים ההיסטורי. החברה פועלת בשיתוף משרדי האדריכלות ומומחי הביצוע המובילים בתחום, ומיישמת טכנולוגיות בנייה וחיזוק מתקדמות, המאפשרות למתכננים ולמבצעים חופש פעולה מקסימאלי. פעילות החברה כוללת איתור מתחמים בעלי פוטנציאל ליישום תכנית ההתחדשות העירונית של תל אביב, בהם רוכשת החברה מבנים ומשתלבת בתהליכי ההתחדשות. בנייני העיר הלבנה פועלת רק בעיר תל אביב ולאורך השנים רכשה ניסיון והיכרות מעמיקה עם המגמות העירוניות, דבר שמאפשר לה להיות חלוצה ובמקרים רבים המובילה של קידום פרויקטים לשימור וניהול יזמות באזור עירוני חדש. פעילות החברה והשותפות לחזון העירייה לתכנית ההתחדשות העירונית, הובילו לכך שהחברה יזמה, קידמה וביצעה, בתוך מספר שנים קטן, פרויקטים הכוללים עשרות בניינים ברחבי העיר וממשיכה להציג גידול וצמיחה גבוהה בהיקף הפעילות בתחום זה.