כיכר בזל

התחדשות עירונית הדור הבא. פרויקט כיכר בזל הוא פרויקט התחדשות של כיכר עירונית שלמה הראשון מסוגו בתל אביב.

הפרויקט כולל 7 בניינים בכל אחת מדפנות הכיכר, 200 יח”ד קיימות ו-60 בתי עסק. במקום הבניינים הקיימים יבנה פרויקט חדש שיכלול

מסחר ו-400 יחידות מגורים. הפרויקט צפוי לשנות באופן מהותי את חזות הכיכר ואיכותה ולהביא להשבחה דרמטית של ערך הדירות במתחם.

סטטוס: חתימות על הסכם מול בעלי הדירות והחנויות.

תכנון: בר אוריין אדריכלים.

5/26