מתחם שרונה – בניינים לשימור ברח’ ארניה

שלושה בניינים לשימור ברחוב אוסוולדו ארניה 8,14,16. נרכשו ע”י החברה כחלק מפרויקט קבוצת הרכישה יונייטד שרונה.

הבניינים מיועדים לשימושי מסחר ומשרדים. סטטוס הפרויקט: הכנת התכניות לרישוי.

4/26