שנקין 65 – בית רובינסקי

שנת הקמה: 1936
שנת סיום השימור: 2009

סיפורו של בניין

הבניין בפינת הרחובות שינקין והגלבוע הוא אחד מהחשובים מבחינה אדריכלית שנבנו בסגנון הבינלאומי בת”א. בבניין 3 קומות והוא בנוי על קומת עמודים מפולשת. הגישה המקובלת בסגנון הבנייה הבינלאומי, לפיה אין דקורציה לשמה אלא רק שימוש באלמנטים תפקודיים, מקבלת בו טוויסט ייחודי בדמות אחד מסימני הזיהוי הבולטים של הבניין – זרבוביות מים מברזל. הזרבוביות, שיוצאות מהמרפסות ומהגג אמורות להיות אלמנט שימושי, אך למעשה משמשות לדקורציה, כיוון שרבות מהן אטומות ולא נמצאו מעולם בשימוש.

הבניין נבנה בשנת 1936 כבניין מגורים ובמהלך השנים הוסבו חלק מהדירות למשרדים. על פי רישומים במסמכי הבנייה ההיסטוריים תוכנן הבניין ע”י אדריכלים מהנדסים קרנובסקי את מרקוספלד, אך עדויות מסוימות גורסות כי האדריכל אשר תכנן את הבניין הוא לוציאן קורנגולד, שלא חתם על מסמכי הבניה.
בארכיון העירייה קיימות מספר גרסאות לתכניות הבניין אשר נמסרו בין השנים 1935-1938. המסמכים מעידים כי התנהל דו שיח תכנוני בין המתכננים לעירייה, שנבע מדרישה עקרונית של המתכננים לבנות חלק מקומת הקרקע על עמודים בשונה מהמקובל בסגנון הבינלאומי. ב-1938 הוצא הרישיון לבניית הבניין וסט התוכניות המאושר משנה זו תואם את המבנה הקיים היום למעט שינויים נקודתיים. ב-1941, סמוך למועד סיום הבניה, ניתן אישור לבית וב-1947 ניתן אישור מהעירייה לבניית תוספת דירה קטנה על גג האגף הצפוני, עבור השחקן אברהם בן יוסף.
מדובר כאמור באחד מהבניינים החשובים מבחינה אדריכלית, שנבנו בסגנון הבינלאומי בת”א. חשיבותו נובעת ממורכבותו, איכותו, ההקפדה בה נבנה ומהיותו דוגמא מובהקת לערכי הסגנון הבינלאומי, שכה רבים מבנייני העיר משנות ה-30 וה-40 של המאה העשרים נבנו בו.

למרות שבסגנון זה לא היתה מקובלת בנייה על עמודים, ברבים מהבניינים שנבנו באותה תקופה, כמו גם בבית רובינסקי, חלק מקומת הקרקע הינו חלל עמודים פתוח שנועד להרחיב את חלל הרחוב, ליצור אזור מוצל בבניין ולאפשר זרימת אויר בתחתיתו.

מיקומו של הבניין במגרש פינתי מאפשר קומפוזיציה מורכבת של מסות וחללים פתוחים המשולבים זה בזה ויוצרים אדריכלות מורכבת ומעניינת תוך שמירה על עיקרון הפונקציונליות ועיקרון “התכנון הנובע מהשימוש(form follow function)
הבניין מורכב משלושה גושים המחוברים ביניהם ע”י מדרגות, כאשר הבדלי הגובה בין הגושים מדגישים את החלוקה לאגפים. החלוקה לגושים יוצרת חצרות פנימיות כשלכל אחת אופי שונה. לבניין גם מרתף חלקי בעל חלונות הפונים לחצרות אנגליות.

ניכרת הבחנה בין חזיתות “ייצוגיות” הפונות לרחובות לבין חזיתות “אחוריות”: החזיתות לרחובות כוללות מרפסות ומחופות בטיח “קרצפוץ” ואילו האחוריות מחופות טיח שפריץ. לכל הדירות מרפסות הפונות לרחובות ומרפסות שירות הפונות לחזיתות האחוריות. המרפסות בבניין מקורות, תחומות בקירות צדדיים ומהוות למעשה תוספת חדר פתוח לדירות. בקומה א’ קיימת מרפסת ייחודית שמעליה פרגולה בנויה. כל המרפסות, כולל מרפסת הגג, תחומות במעקה המשלב אלמנטים מברזל. זרבובית המים שיוצאות מהמרפסות ומהגג הפכו למאפיין ייחודי ודומיננטי של הבניין. הפתחים החיצוניים מתאפיינים בניקיון והדגשת האלמנטים האופקיים בבניין. מרבית החלונות שקועים בפסים אופקיים העוברים לרוחב החזיתות והחלונות מוצללים באמצעות תריסי גלילה מעץ.

האדריכל

אי בהירות קיימת בנוגע לזהות המתכנן. כל המסמכים המצויים בארכיון העירייה מצביעים על כך שמדובר בצמד קרנובסקי ומרקוספלד, אבל בספרות המתייחסת לבניין וכן עפ”י עדויות אדריכלים אחרים שפעלו בת”א באותן שנים, מיוחס הבניין לאדריכל לוציאן קורנגולד.
בעוד על המתכננים קרנובסקי ומרקוספלד לא נמצא מידע נוסף, האדריכל לוציאן קורנגולד היה דמות ידועה בעולם האדריכלות בזכות עבודותיו בברזיל שזכו לשם בינלאומי. קורנגולד נולד בוורשה ב-1897 וסיים את לימודיו בפוליטכניון בשנת 1922. בין השנים 1934-1936, שהה בת”א ותכנן בה מספר בניינים. סביב זהות אותם מבנים ומספרם שורר מסתורין מסוים, שכן, קורנגולד לא חתם מעולם על התכניות. מעריכים כי תכנן את הבניינים בשנקין 65, בלפור 24-26 ומלצ’ט 11. בסוף שנות השלושים חזר לוורשה ובשנות הארבעים עבר לסאו-פאולו והיה לאחד האדריכלים הידועים בברזיל שם נפטר ב- 1972.

הבניין כיום

הבניין מוגדר בתכנית השימור של תל אביב כ’בניין לשימור בהגבלות מחמירות’.
הוא נרכש ע”י בניני העיר הלבנה, במטרה לבצע בו עבודות שימור ולהחזירו ליעודו המקורי כבניין דירות ייחודי במקום מרכזי בעיר. בנייני העיר הלבנה קיבלה היתר בניה לביצוע עבודות השימור ותוספת בניה חלקית על גג הבניין.

עבודות השימור הסתיימו בתחילת שנת 2009 וכיום הבניין מאוכלס.

 

אדריכל שימור: אמנון בר אור אדריכלים בע”מ
אדריכל פנים (שטחים משותפים): גדי הלפרין

 

9/26