עיריית תל אביב קידמה במשך 15 שנים תכנית עירונית לשימור 1,100 מבנים ברמות שימור שונות. התכנית אושרה סופית בשנת 2008, וחברת בנייני העיר הלבנה הייתה מהראשונות לזהות את תחום הפעילות החדש והשקיעה מאמצים רבים, על מנת להתמחות בו ולהיות מובילת שוק. במהלך השנים קידמה וביצעה החברה פרויקטים בעשרות מבנים לשימור בעיר תל אביב ורכשה את הניסיון הגדול ביותר בתחום זה, הם ברמה המנהלית מול העירייה והן בביצוע הפרויקטים בפועל. המאמץ העצום שהשקיעה החברה מיומה הראשון בלימוד תחום השימור, הוביל לרכישת בניינים לשימור עוד שנים קודם לאישורה הסופי של התכנית. לאורך השנים עקבה החברה אחר תהליכי האישור הסטטוטוריים בועדות המקומיות והמחוזיות, ואף תרמה לועדות מהידע והניסיון שצברה במהלך השנים, דבר שהוביל לביצוע שינויים בתכנית (למשל, הגדלת עלות עודפת לביצוע עבודות השימור). החברה ממשיכה לעקוב ולהיות מעורבת ביישום התכנית במרחב העירוני בכלל ובעשרות בניינים לשימור המטופלים ע”י החברה בפרט. עיריית תל אביב מייחסת כיום חשיבות רבה לנושא השימור, ואף הקצתה לשם כך צוות מיוחד המתמחה בטיפול בבניינים לשימור. הצוות נהנה מסמכויות רבות הן בשלבי התכנון והן בשלבי הביצוע של הפרויקטים, ולמרות זאת, אין זה נדיר שסוגיות שימור מגיעות להכרעת מהנדס העיר עצמו. המורכבות והמומחיות הדרושה בפרויקטים לשימור גבוהה יותר מאשר בבנייה סטנדרטית, לכן המקצוענות והניסיון בטיפול בפרויקטים מסוג זה קריטיים כל כך, הן בשלבי הרישוי והן בשלבי הביצוע.

תהליך הרישוי של בניינים לשימור שונה במידה רבה מתהליך הרישוי הסטנדרטי ודורש מומחיות רבה, ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם האתגרים הבירוקרטים והמנהליים השונים. כל פרויקט שימור מתחיל בהרכבת תיק תיעוד היסטורי וקבלת אישור צוות השימור של עיריית תל אביב, שמוודא שהתכניות אכן עומדות בדרישותיהם. ביצוע הפרויקט בפועל דורש גם הוא מומחיות ומיומנות הנדסית וביצועית גבוה. העבודות מתבצעות תחת איסור להרוס או לפגוע במעטפת המבנה לשימור, שלרוב נבנה בשיטות בנייה ובחומרים שהיו מקובלים לפני כ לשמונים שנה.
פרויקטים לשימור כוללים לעיתים גם הקמת חדרי שיפור מיגון (תחליף לממ”דים) בתוך מעטפת המבנה, ביצוע מרתף מתחת לבניין הקיים (“הרמת הבניין באוויר” בעת ביצוע המרתף), עיבוי וחיזוק יסודות – כולן עבודות שהחברה פיתחה בהן התמחות. עבודות השחזור מבוצעות בחומרים מיוחדים בהתאם לדרישות צוות השימור: טיח בשיטות ביצוע מסורתיות, חלונות ותריסי עץ חשמליים, שחזורי ריצופים וכדומה. מורכבות הפרויקטים והעובדה שכל פרויקט הוא בעל מרכיבים ייחודיים, הופכת את כתיבת התכנית העסקית לאתגר של ממש, כדי להבטיח תמחור ראשוני נכון של העלויות והבטחת הכדאיות הכלכלית של הפרויקט. הניסיון הרב שרכשה החברה בייזום, תכנון וביצוע של עשרות פרויקטים לשימור מעניק לה את היתרון והיכולת לנסח תכניות עסקיות מדויקות ויצירתיות, המבטיחות מימוש מקסימאלי של ערכי הנכסים. החברה רכשה גם ניסיון רב בתחום המיסוי והיטל ההשבחה במסגרת יישום התכנית. כמומחית בתחום המיסוי פועלת החברה בנחישות ובהתמדה כנגד נסיונות לפגוע בזכויותיהם של בעלי המבנים לשימור.

לצפייה בפרויקטים