תרבות

כחלק מהפעילות השוטפת של בנייני העיר הלבנה, החברה יוזמת פרויקטים למען הקהילה ובשיתופה