סיוע לבית ספר עירוני א' לאומנויות ת"א

עובדי החברה תרמו מזמנם ומהידע המקצועי שלהם כדי לסייע לבית הספר עירוני א' לאומנויות בשיווק נכסי בית הספר ולייצר עבור בית ספר הכנסה נוספת לקידום תכניות לימוד והעשרה לרווחת התלמידים ולקידום ההישגים הלימודיים.