ניוד זכויות למגדלי הארבעה

בתכנית זו נוידו זכויות בנייה ממספר בניינים שטופלו ע”י החברה אל שני מגדלי המשרדים המוקמים ברח’ הארבעה ע”י קבוצת חג’ג’, הצפויים ליהנות מתוספת של 5 קומות נוספות לכל מגדל.

התכנית קיבלה תוקף ב-2013.

12/26