ניוד זכויות למנחם בגין 23 ודניאל פריש 3

בתכנית זו נוידו זכויות בניה משני בנינים לשימור (קלישר 23 ושנקין 65) לשני המגדלים במטרה להסב שטחי שירות ושטחי מרתף הקיימים בבנינים אלו לשטחים עיקריים בשימוש משרדים.

היוזמה לניוד השטחים היתה של בנק הפועלים אש בבעלותו השטחים במגדלים מקבלי הזכויות ואשר נדרש לתוספת שטחים למשרדים בבנינים אלו.

התכנית קיבלה תוקף בפברואר 2015.

 

14/26