מעונות עובדים במזא”ה תל אביב

פרויקט “מעונות עובדים במזא”ה” כולל חמישה בניינים אשר נבנו בשנות השלושים של המאה הקודמת על ידי ההסתדרות הכללית כמגורים איכותיים למעמד הפועלים (מעונות עובדים א’, ב’, ג’).

על אף שהמבנים היו מיועדים למעמד הפועלים, הם תוכננו ע”י אדריכלים מובילים באותה תקופה (כדוגמת אריה שרון) תוך יישום עקרונות סוציאליים בתכנון. המבנים תוכננו בסגנון הבינלאומי בפשטות וצניעות רבה תוך שימת דגש על גינות מרווחות משותפות בין הבניינים. הבניינים נבנו בצורת “מסרק” יחסית לרחוב כשהחזיתות הראשיות פונות לגינות משותפות, בעוד לרחוב פונות חזיתות צרות וצדדיות. הטיפול האדריכלי בשימור הבניינים במסגרת הפרויקט, שונה משני צידי הרחוב. בבניינים הדרומיים (מזא”ה 62,64) תתבצע תוספת יחידות דיור בנוסף לעבודות השימור. בבניינים הצפוניים (מזא”ה 63,65,67) יבוצע שימור של הבניינים ללא תוספת יחידות דיור. יתרת זכויות הבניה הבלתי מנוצלות, מיועדות לניוד למתחמים אחרים בעיר. עבודות השימור יכללו טיפול מקיף בגינות הבניינים שהינן מרכיב חשוב ביותר בפרויקט זה. הטיפול האדריכלי בשימור הבניינים במסגרת הפרויקט, שונה משני צידי הרחוב.

סטטוס: בתהליכי תכנון מתקדמים לאחר חתימת הסכמים מפורטים.

תכנון: בר אוריין אדריכלים.

22/24