ניוד זכויות לתכנית שדרות רוטשילד 1

בתכנית זו התווספו זכויות בנייה למגדל מגורים יוקרתי שנבנה ע”י קבוצת חבס בקצה שדרות רוטשילד. היקף הזכויות שהתווספו בפרויקט הוא 1,000 מ”ר להרחבת דירות מגורים בתוך מעטפת המגדל.

התכנית קיבלה תוקף ביולי 2009.

8/26