פרופסור שור 27-29

בניין אחד עם שתי כניסות ברובע 4.

בבניין הקיים 5 קומות ו- 32 יח”ד.

בבניין החדש יהיו  60 דירות ב- 9  קומות.

קומת מדרון, קומת קרקע חלקית, 5 קומות טיפוסיות ושתי קומות גג חלקיות.

שטחו של המגרש דונם וחצי, אך על אף גודלו של הבניין הוא מעוצב כשני בניינים כך שהוא מתאים יתאים למרקם העירוני בסביבתו.

סטטוס: לאחר חתימת הסכם עם בעלי הדירות, החל תכנון מפורט של הבניין.

תכנון: בר אוריין אדריכלים.

22/26