דיזינגוף 149

הבניין מוגדר בתכנית השימור של תל אביב כבניין ל'שימור בהגבלות מחמירות’.
המבנה בנוי בצורת מלבן עם פינה קטומה, בפינה קיימים אלמנטים המזכירים את האר דקו עם אלמנט קישוטי בגג.
עבודות השימור הסתיימו במהלך שנת 2010 והוא מאכלס כיום מסחר במפלס הרחוב ודירות מגורים בקומות העליונות.

אדריכל שימור

בר אוריין אדריכלים

מעבר למפהחזרה לתמונות

סיפורו של בניין

בית פרלמוטר מהווה עדות היסטורית לתהליך שעברו בניינים רבים בשנות ה-30 של המאה העשרים. בשנת 1932 נבנה הבניין במקור כבית בעל קומה אחת. העלייה הגדולה הזרימה לעיר אוכלוסיה גדולה, דלת אמצעים ובעלת אוריינטציה עירונית, דבר שהביא את הבעלים להחלטה להרוס את המבנה הקיים ולבנות במקומו בנין בן שלוש קומות. ב-1932 הוגשו התוכניות לבניין ללא קומת מסחר, אך ב-1936 נתקבל אישור לשנות את תוכנית קומת הקרקע לקומת מסחר, המאפיינת את רחוב דיזנגוף.
התכנון הפנימי של דירות המגורים היה פונקציונאלי ופשוט: מטבח קטן ושני חדרים גדולים, היוצאים אל המרפסת המשותפת. המרפסות הבולטות מתוך נפח הבניין, מדגישות את האלמנטים האופקיים בשתי החזיתות הראשיות.