אנגל 8

הבניין מוגדר בתכנית השימור של עיריית תל אביב כ’בניין לשימור בהגבלות מחמירות’ והוא נמצא כולו בבעלות אחת.
בנייני העיר הלבנה התקשרה עם בעלי הבניין בעסקה לפיה החברה תבצע את עבודות השימור בתמורה לקבלת זכויות הבנייה העודפות המיועדות לניוד.
החברה ביצעה את עבודות השימור שהיו מורכבות ביותר כיוון שלא ניתן היה לפנות את דיירי הבניין בעת ביצוע העבודות.

סטטוס

מאוכלס

סיום עבודות השימור

2012

אדריכל שימור

פלסנר אדריכלים

מעבר למפהחזרה לתמונות

סיפורו של בניין

הבניין תוכנן ע”י האדריכלים שוורץ את הירש, בשנת 1936, בית הנדל בנוי בסגנון הבינלאומי, ומורכב משני גושים קובייתיים: האחד ממוקם על הרחוב, והאחר, בנוי בנסיגה ולו מרפסות עגולות בהשראת דגם בתי ה’אונייה’. הנסיגה מהרחוב יצרה חצר פנימית שכיום היא חלק מהרחוב המשולב, וצורתו אף חורגת מעט מרצף הבניינים ברחוב שרוב בתיו נבנו בסגנון הבינלאומי האופייני לתל אביב של שנות ה-30.
בין שני הגושים מחבר אלמנט החלונות של חדר המדרגות שמעובד עם רמיזות לסגנון האר דקו ואילו את האלמנט האופקי יוצרת מערכת הפסים של המרפסות.
גימור הבניין נעשה בטיח “ואשפוץ” שהיה אופייני לבתי שנות השלושים ובמבט מקרוב ניתן לראות את האגרגטים (חלוקי האבן) המעניקים לקיר גוון מיוחד.
בעת בניית הבית, שהה מנדלסון בישראל לתקופה של 8 שנים (בהן בנה בעיקר בחיפה ובירושלים) והשפיע בצורה משמעותית על אדריכלי התקופה ועל המראה הייחודי של תל אביב, וכן על בניית בניין זה. בנוסף, עושר הצמחייה והגינות ברחוב משמר משהו מתכניתו ההיסטורית של פטריק גדס, שהיה ביולוג סקוטי ומממציאי תכנון הערים המותאם לאקלים, לפני השטח ולצרכי היחיד והחברה. גדס היה בקשרים טובים עם ההנהגה הציונית וב-1927 נתבקש ע”י ראש עיריית ת”א, מאיר דיזנגוף, להגות תכנית אב לעיר. גדס שאף כאמור להפוך את ת”א לעיר גנים שמשלבת את יתרונות הכפר עם העיר ותכנן את פיתוח העיר תוך התחשבות בתנאי מזג האוויר וניצול הבריזה מהים. הדבר בא לידי ביטוי ברחוב אנגל, בו הגינות הקדמיות בחצרות היו עשירות בצמחייה.