מעונות עובדים במזא”ה 62-67

פרויקט “מעונות עובדים במזא”ה” כולל חמישה בניינים אשר נבנו בשנות השלושים של המאה הקודמת על ידי ההסתדרות הכללית כמגורים איכותיים למעמד הפועלים (מעונות עובדים א’, ב’, ג’). בבניינים הדרומיים (מזא”ה 62,64) תתבצע תוספת דירות בנוסף לעבודות השימור. בבניינים הצפוניים (מזא”ה 63,65,67) יבוצע שימור של הבניינים ללא תוספת דירות. יתרת זכויות הבנייה הבלתי מנוצלות, מיועדות לניוד למתחמים אחרים בעיר. עבודות השימור יכללו טיפול מקיף בגינות הבניינים שהינן מרכיב חשוב ביותר בפרויקט זה.

סטטוס

בתהליכי תכנון מתקדמים לאחר חתימת הסכמים מפורטים

תכנון

בר אוריין אדריכלים

מעבר למפהחזרה לתמונות