מעונות עובדים במזא”ה 62-67

פרויקט “מעונות עובדים במזא”ה” כולל חמישה בניינים אשר נבנו בשנות השלושים של המאה הקודמת על ידי ההסתדרות הכללית כמגורים איכותיים למעמד הפועלים (מעונות עובדים א’, ב’, ג’). בבניינים הדרומיים (מזא”ה 62,64) תתבצע תוספת דירות בנוסף לעבודות השימור. בבניינים הצפוניים (מזא”ה 63,65,67) יבוצע שימור של הבניינים ללא תוספת דירות. יתרת זכויות הבנייה הבלתי מנוצלות, מיועדות לניוד למתחמים אחרים בעיר. עבודות השימור יכללו טיפול מקיף בגינות הבניינים שהינן מרכיב חשוב ביותר בפרויקט זה.

עמיקם ברגר, סמנכ"ל בנייני העיר הלבנה: "העירייה לא רצתה בנייה בחצרות ולכן הלכנו לוועדה המחוזית ועשינו תוכנית בניין עיר רק על שני הבניינים האלה, שהפכה אותם לבניינים עם הגבלות מחמירות, שאי אפשר לבנות לצידם ומעליהם בכלל, ולוקחת את זכויות הבנייה ומניידת אותם למקום אחר.הבנייה המקורית הייתה ענייה מאוד והחומרים היו בסיסיים, וכיום הבניינים מתפוררים. ברגר מבטיח שיקום מלא: "כיוון שהבניינים לשימור אז כל מעטפת הבניין וחדרי המדרגות יישארו. כל מיני תוספות שנבנו לאורך השנים ייהרסו. נשמור על אותו סוג טיח, כולל חלונות ותריסים מעץ. כל חזותו החיצונית של הבניין תחזור למה שהיה במקור. כמובן שבתוך הדירות תהיה שונות רבה. מאחר שאנחנו מחליפים תשתיות אז ברור שהסטנדרטים יהיו מודרניים".

האופי החברתי הייחודי של המקום יישמר: הפינוי הוא לתקופה של שנתיים, הדיירים הקיימים היום מקבלים חזרה את דירותיהם. זה מקום מאוד מיוחד. אפשר לראות שרידי השיתופיות גם כיום".

(מתוך כתבה שהתפרסמה בגלובס 4.7.21)

סטטוס

תחילת עבודות שימור

תכנון

בר אוריין אדריכלים

מעבר למפהחזרה לתמונות